Biserica Stavropoleos a fost clădită de arhimandritul grec Ioanichie Stratonikeas din Mănăstirea Gura, eparhia Pogonianei (Epir), satul Ostaniţa, în curtea hanului ridicat tot de el în Bucureşti.

Arhimandritul Ioanichie a venit din Epir în 1721 şi a găsit în Bucureşti, în apropierea locului pe care avea să-l capete pentru a ridica Biserica Stavropoleos, un spaţiu prosper economic, activ, cu hanuri, prăvălii şi biserici.

A ridicat atunci mai întâi, în spiritul veacului, un han şi apoi a întemeiat mănăstirea. În incinta hanului, ridicat la 1722, a înălţat, în scurt timp, biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.

mai mult la  www.bucurestiivechisinoi.ro

Lasă un răspuns